Nadpis
HLAVNÍ MENU
Rozcestník
Zprávy
Historie

Nastavit jako domácí Domácí stránka
P?idat k oblíbeným K oblíbeným
WEBKAMERA
GALERIE
NÁVŠTĚVNOST
10.3.2007 - POZVáNKA NA čLENSKOU SCHůZI

Zveme Vás na členskou schůzi nájemníků samosprávy č. 037, domu Čsl. armády 24

Schůze se koná dne 19. března 2007 v 18.00 hod., v prostoru bývalých schránek.

Program členské schůze samosprávy:

 1. Zahájení, jmenování zapisovatele
 2. Zpráva předsedy samosprávy o činnosti výboru za volební období 2002 ? 2007
 3. Zpráva delegáta o výkonu funkce
 4. Zpráva představenstva SBD Šumperk o činnosti družstva za období 2002 ? 2007
 5. Volba výboru samosprávy pro období 2007 ? 2012
 6. Volba delegáta samosprávy na SD a jeho náhradníka pro období 2007 ? 2012
 7. Návrh kandidátů členů představenstva a kontrolní komise pro volební období 2007 ? 2012
 8. Zajišťování úklidu části společných prostor úklidovou firmou ? agenturou JAS
 9. Rozmístění kamer pro monitorování společných prostor domu.
 10. Zateplení stropu průchodu pod domem
 11. Navýšení tvorby fondu DZODI
 12. Různé ? informace k připravované výměně stoupaček
 13. Diskuse
 14. Závěr

Dodatek: (čl. 91 stanov): Není-li v hodinu uvedenou pro konání členské schůze samosprávy přítomna nadpoloviční většina jejich členů, může se schůze konat o čtvrt hodiny později za přítomnosti nejméně tří členů samosprávy. Může však jednat a rozhodovat pouze o těch záležitostech, které byly uvedeny na pořadu jednání. K platnosti usnesení v takovém případě se vyžaduje souhlas dvou třetin přítomných členů. Ustanovení tohoto odstavce neplatí při rozhodování podle čl. 89, odst. 2, písm. h) a i).

V Šumperku dne 8. března 2007

předseda samosprávy Miroslav Fuchs

VYTížENí
0%
In:0.00 kbit/s
Out:0.00 kbit/s
Max:64 000 kbit/s
Online:0
Dělení rychlosti:
Neaktivní
VZKAZOVNÍK
25.9. 1:34
Mravenec

Přijde mravenec do švadlenky a říká: Prosím dva centimetry nitě. Prodavačka: A jaké barvy tu nit chcete? Mravenec: To je jedno. Prodavačka: A mám vám ji zabalit? Mravenec: Ne, to je dobrý, já se oběsím tady...

24.11. 19:52
Kašpar

Děkuji týmu Fuchsových za všechny Homenetáky za náš nový server DELL a výrazné zrychlení domovní internetové sítě!!! Vážíme si vaší práce! :)

28.2. 23:58
Muf

Leží mravenec na tanku, pomalu se probouzí po opici, kouká a praví:
Teda vždycky, když se takhle ožeru, dotáhnu domů nějakou blbost.

28.2. 23:36
Zephy

Ufff, odpověděl jsem na všechny otázky v anketě. Dostanu bonbón? *razz*

21.8. 20:35
Kašpar

Tak moc děkujeme za vylepšení!